16 thoughts on “Bản tin 113 Online mới nhất hôm nay | Tin tức 24h An ninh mới nhất ngày 18/12/2019 | ANTV

  1. Miền trong càng ngày càng loạn rồi.. Cần có biện pháp mạnh tay,trận áp toi phạm hơn nữa de nhân dân yên tâm làm việc. Hãy hoc cách cai trị tội phạm của cả Ha Noi..quá hiệu quả..Nhân dân ủng hộ và tuyên dương các anh cả.Pháp Luật có hiệu nghiệm.

  2. 5 tháng trời chờ hoài. Vậy lấy lương nhà nước có trễ ngày nào không. Đề nghi phạt nặng hơn

  3. Chính quyền địa phương mà gần nhất là xã … mà không biết, và địa phương… không biết? Đã qua 5 tháng, còn xin cấp trên …trên gì? Trên tiền thì đúng hơn! …bây giờ chỉ khắc phục vì… cũng đồng chí,đồng sự… mình làm nên khó nói! Cá nhân nào chôn vùi thì bây giờ có cơ hội,cuối năm đi thăm viếng các quan… nhờ giúp đỡ vì lỡ chôn rồi! Và bây giờ bị phanh phui ra thì…ông làm quan không sao, còn tư nhân thì mày chết! Miệng quan có gang có thép sẽ có người tin , còn tư nhân ai tin …thôi ! Anh giúp cho em nhờ có gì em không quên ơn của anh…vậy là huề cả làng! Vì 5 tháng rồi! Sẽ có 5 và 5 mươi tháng như vậy ! Khỏi lo… có anh …lo cho em! Thôi ! Không có kiện cáo gì đâu…đừng lo! Bí mật quốc gia…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *