11 thoughts on “Bán Nhà – Bán Đất Có Nên Gửi Cò Đất Không?

  1. Cái gì cũng tuỳ vào cách sn của mình, để mà lựa chọn.a chia sẽ hay lắm 🌹👍👏❤️👏👍🌹🌹🌹

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *