6 thoughts on “Bán kei nù hoà bình. Kei gái nhảy

  1. Giá Lan đắt hơn vàng 9999 .Bán cả một bầy heo nái mới đẻ đủ mua được một ki Lan phi điệp. Bỏ ra 2 năm chăm sóc, lúc xổ hoa thì hỡi ôi thò tay xuống bóp dái chết tức tưởi… Bắt đền Ai đây hả mọi người….

  2. Nhìn mặt chị có cái nét đẹp rất giống con LỢN NÁI lai rừng của nhà em, nó đẻ rất sai và chăm con rất giỏi. Nhờ nó mà em có tiền mua lan của chị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *