25 thoughts on “Bạn có biết? – Phần 70: Master Yi

  1. Cái giải Ionia vs Noxus từ hồi mùa 10 thì phải, lúc đó chỉ có 10 người chơi xuất sắc nhất được tham dự (thời đó Faker còn chưa nổi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *