32 thoughts on “Bài nhảy của lớp 12a2 TVO đạt giải nhất nhân ngày 20/11 (Dance Music)

  1. Link nhạc đây bà con ơi 😁😁
    https://drive.google.com/file/d/1YRVfbsskqRgOE_QvTXL0MntOSF5DzXn6/view?usp=drivesdk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *