Bài 25: Sử Dụng Hàm t.test Kiểm Định Giá Trị Trung Bình Một Tổng thể P1 – TLU MathsBài 25: Sử Dụng Hàm t.test Kiểm Định Giá Trị Trung Bình Phần 1 – TLU Maths
Trong video chúng ta tìm hiểu về cách kiểm định giá trị trung bình cho một tổng thể khi tổng thể phân phối chuẩn chưa biết phương sai hoặc chưa biết phân phối tổng thể nhưng cỡ mẫu lớn.
Hãy Đăng Ký Kênh Để Theo Dõi nhiều video khác

Comments đặt câu hỏi nếu bạn có thắc mắc hoặc muốn chia sẻ.

R là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở và được sử dụng
cho tính toán thống kê và đồ thị. R có nhiều tính năng mạnh mẽ, vượt trội hơn nhiều so với các phần mềm khác. Ngôn ngữ R cho phép người sử dụng lập trình những vòng lặp để phân tích liên tiếp vài tập dữ liệu. Nó cũng cho phép kết hợp nhiều hàm thống kê đơn khác nhau để biểu diễn các phân tích phức tạp. Người sử dụng R được thừa hưởng một khối lượng lớn những chương trình được viết trên S và sẵn có trên Internet.

Nguồn: https://paddlewithsim.com/

Xem thêm bài viết: https://paddlewithsim.com/category/cong-nghe

4 thoughts on “Bài 25: Sử Dụng Hàm t.test Kiểm Định Giá Trị Trung Bình Một Tổng thể P1 – TLU Maths

  1. Sau khi dùng hàm t.test ta có ước lượng trung bình, có cách nào mình lấy giá tri đó ra không vậy thầy?

  2. anh ơi em không hiểu lắm về cái hàm rep mà anh làm, anh giải thích rõ chỗ đó được không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *