32 thoughts on “Bài 2- Hướng Dẫn Chi Tiết Lời Chào Đoàn Hướng Dẫn Viên Du Lịch

  1. Iikeeee 34 bấm 🔔 reng reng ĐK kênh bạn rồi tt lâu dài bạn nhé 👍👍👍👍👍👋👋🌹❤️

  2. Xin chào Tour guide nha… Lời chào đoàn rất ngắn gọn vật đầy đủ, hay lắm. Bạn học ở Trường Du Lịch nào ạ

  3. Cảm ơn bạn. Nói rất đúng. Lời ăn tiếng nói rất quan trọng nhất là nghề hướng dẫn viên du lịch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *