Bài 02: Cách thêm trang, xóa trang, sắp xếp trang trong PowerPoint 2013Trong video này sẽ hướng dẫn bạn cách thêm trang, xóa trang, sắp xếp vị trí các trang trình chiếu trong Power Point 2013.

Trong một trình chiếu Power Point 2013 có thể có một trang hoặc nhiều trang (trang còn được gọi là Slide). Khi chiếu thì lần lượt sẽ chiếu từ trang đầu cho đến hết, bạn có thể tạo thêm rất nhiều trang trong một trình chiếu. Sau khi tạo trang xong bạn cũng có thể dễ dàng sắp xếp thứ tự chiếu cho chúng.

Nguồn: https://paddlewithsim.com/

Xem thêm bài viết: https://paddlewithsim.com/category/cong-nghe

6 thoughts on “Bài 02: Cách thêm trang, xóa trang, sắp xếp trang trong PowerPoint 2013

  1. cho e hỏi lúc e tạo 1 trang mới thì nó lại có hình nền của trang cũ mà bây giờ e muốn 1 hình nền khác ở trang mới thì làm tn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *