4 thoughts on “Back up contact iphone – Khôi phục lại danh bạ đện thoại trên Icloud 2016

  1. Em dùng iphone 4s lỡ đăng xuất icloud nên bị mất danh bạ,kết nối danh bạ với sim nó lại có số lạ mà chưa từng gọi là sao anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *