33 thoughts on “Atinge Remix Cực Phiêu [ DJ Sunchai SR ]

  1. 2 năm trước nghe bài này ở cty samsung tìm hoài k thấy nay vô tình ms nhấn đại vô ai ngờ nghe đúng bài thích

  2. Từ thập niên 90 rr .. bài này ra khi Tứ Cương Triệu ra mắt bài Đường tây lạc thật chất là nhạc cổ hơi thô nhưng ad đã phối mix dô … nghe rất là bay lắc lun " nghiện ".

  3. Tao đi bay và tao đã nghiện nhưng tao tìm ko ra và nhờ tik tok đã đưa tao tới đây!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *