22 thoughts on “ảnh chế PUBG hài hước #91

  1. Nhường em cây m24, anh ko biết bắn 🙂 (đó là nó nhường cho đứa khác còn tui thì bị nó bắn bình xăng, ném bom :((( )

  2. Ra là lỗi mic thật à 😂😂 hèn chi mà bữa chơi với bạn tui chả nghe thấy tiếng nó luôn 😂😂😂

  3. 1:21 cũng chỉ là game thôi mà😒😆😆😆😆😆😆😆😆😆😒😒😆😆😆😆😆😚😚😚😚😚😚😚😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏

  4. 0:23 tuyệt chủng rồi ad ơi cứ vào phòng giao lưu thì kda thấp quá kik đi với rank thấp quá kik luôn đi cay vl
    Mà game sinh ra để giải trí chứ có vụ hơn thua nữa à còn mấy bạn nữ muốn rank cao thì tự chơi tự học hỏi chứ vào giao lưu ỷ mình là c gái nhờ kéo rank thì còn gì là game 🤬

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *