30 thoughts on “Android | Cách tạo video sóng nhạc bằng ảnh của bạn | Siêu Thủ Thuật

  1. Bạn học Tiếng Anh ở vương quốc nào mà đọc tiếng anh như gió ( chó), quy luật nào để bạn đọc từ " Image" là /ai mad/ trong khi từ điển người ta phiên âm là /'ɪm.ɪdʒ/. Có lẽ thầy/cô dạy tiếng anh của bạn vừa mới dạy cho bạn đọc từ "I" là /ai/ xong thì thầy/ cô bị chết nên không có ai dạy bạn các âm tiếp theo phải không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *