27 thoughts on “Ải tử thần 15 , ải khó nhất trong 16 ải của game Chiến cơ

  1. Xem bạn vừa chơi vừa mở bài "DỐI LỪA"
    Như kiểu là người trong máy bay đang chiến đấu để dành lại người yêu vậy

  2. cách để ăn đc màn 1 ải tử thân cho ae mới zô nề
    b1 chon 1 con chien co cui nhat trong 3 con chien co manh nhất của bạn
    b2 pem thôi nếu có chết thì chon con manh thứ 2 để dành con thứ 3 mất con2 lại lấy con số 3 hihi chúc các bạn thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *