20 thoughts on “96CHVS: Jailbreak là gì, tại sao phải Jailbreak?

  1. dạo này thấy jailbreak có vẻ khó khăn quá
    Đang có con IP5 8.4.1 thì có nên lên luôn 9.2.1 ko nhỉ T.T

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *