92. Đi Đến Một làng Nổi Người Việt tại Siem Reap. Ở Campuchia. ( 09-08-2019 )Cộng đồng người Campuchia gốc Việt là dân tộc thiểu số lớn nhất tại Campuchia. Theo RFA, năm 2016 cộng đồng người Campuchia gốc Việt có khoảng 156.000 người, chủ yếu sinh sống ở các tỉnh phía Đông giáp với VN, tại thủ đô PhnomPenh và tỉnh SiamReap.

source: https://paddlewithsim.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://paddlewithsim.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *