39 thoughts on “5S with "Bữa trưa vui vẻ"

  1. 5s mà không có ko và na na mình thấy Không phải là gia đình 5s Như mọi người thường nói nữa rồi

  2. Em thích cả nhóm . Nhưng anh Quyết anh là nhân vật chính đóng nhiều nhất . Còn em thích nhất là hai chị phù thủy , chị Thảo Mai và chị Kiều Linh . Cả anh Chung, anh Phan, anh Dũng, anh Nguyên, chị NaNa, chị Tường Vy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *