44 thoughts on “5S Online – Tập 565: Lạc lối

  1. Đúng là quắt đại cà nhà ta
    Luôn ăn bẩn
    Tính bẩn ko bằng ai vì là người bẩn nhất ko ai sánh bằng

  2. Có ai xử lý giống mình ko sao t vy ko nhìn vào lỗ giữa cửa để biết được quyết sắp vào ăn chực

  3. Cái câu ương bướng là sở trường thất thường là tính cách do thảo mai nói với trung ở tập nào vậy tìm ko ra tìm giúp mình với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *