36 thoughts on “5S Online – Tập 52: Nhà ảo thuật đại tài

  1. Quắt đại ca nham hiểm vãi….chỉ giỏi trừ lương!!!Kiều Linh thì thông minh…yêu hai người này nhất😊😊

  2. Địt mẹ phạt 90% lương nó vả cho lệch hàm chưa kể trưởng phòng có 5 người mà quyền đéo gì lớn thế

  3. ở đoạn 2: 59, lúc đại ca chưa được bắt quân át bích thì trong tay đã cầm rồi. chắc là đoàn làm phim bảo đấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *