35 thoughts on “3 Ways to hook Shrimp – Triple hook – Double hook and Hooks – DIY Fishing – 3 Cách Móc Tôm

  1. Dạ chào chú. Chú ơi tép câu sông cá gì ăn mồi chú. Cháu câu dế mà ít ăn quá. Cháu câu sông. Tư vấn giúp cháu nha.Cháu cảm ơn nhiều

  2. la partie montage est correcte mais la partie pêche qui suit est nulle et ne vaut rien ,avec de la pollution à la clef ; aucun interet

  3. I'm glad I found myself at the end of the video I'm surprised because I was watching the video so I could learn new ways but I found myself and I was fishing in Alexandria You worked zoom in minute 8:45 from the video this I am😊

    Thanks ncaoai and welcome to Egypt any time

  4. Bác ơi cho con hỏi với ạ. Chỗ con có cái ao rất nhiều baba bác ạ bác có cánh nào câu được baba không, bác chỉ con với. Hồ dịch vu nhưng khá nhiều baba va to tam 1kg hơn

  5. cần ccaau của cháu chót mua dài quá giờ có cách nào có thể tháo bớt 1 khúc đi ko bác chỉ giúp cháu với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *