48 thoughts on “28 Kiểu tết tóc đẹp đơn giản dễ làm cho bạn gái đi học đi chơi #10 | Easy Braided Hairstyles

  1. Toàn kiểu đẹp đằng sau ko thích đẹp phía mặt mới thích, xem em nhungleong kênh yêu làm đẹp hay hơn vì e ý toàn hướng dẫn tự tết tóc nên những kiểu của e ý toàn đẹp phía khuôn mặt, mình xem mấy video của e ý mà cũng tự sáng tạo ra đc vô số kiểu tóc cũng toàn kiểu đẹp phía trước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *