6 thoughts on “2 tuần lột xác tại Chuyên Nhà Đất – môi giới bất động sản

  1. Giỏi, đúng là chú sale đi làm cơ khí, hàn mà mang bao tay vải, sỉ nó văn vô nó dính trong đó phê luôn 😀

  2. Em 16 tuổi em rất có nhiệt huyết nghề bất động sản này Em có thế mạnh là kiên trì và khôn ngoan tư vấn khách hàng thì em cũng biết nhưng em không biết bắt đầu công việc từ đâu 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *