32 thoughts on “2 phút cùng kiểu tóc nhanh cho cô nàng tóc ngang vai

  1. Mọi người ơi cho hỏi sao mìk kup tóc bằng máy duỗi ở nhà khi kúp xong 1-2 phút là thẳng lại hà chỉ mìk zới

  2. mình vừa lười vừa vụng nên chả biết buộc tóc.toàn để tóc ngắn thôi. giờ nóng quá.phải học buộc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *