18 thoughts on “10 kiểu tóc nam Hàn Quốc đẹp nhất 2017 không thể bỏ qua

  1. Đm mặt đẹp trai cắt kiểu gì chẳng đẹp trai . Cắt trọc cũng đẹp trai. Ví dụ tam tạng đại ka cắt trọc cũng biết bao nhiêu yêu tinh đòi cưới đó thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *