37 thoughts on “🔵Cách tạo server MCPE 1.8 đến 1.14 /Free/không cần 64bit hoặc win10

  1. Sao bấm chữ bắt đầu cái hàng ở trên chử bắt đầu nó chuyển thành chử đang đợi trong hàng z

  2. Thế mình thoát sever ra mà thằng bạn muốn vào chơi sever của mình thì làm sao hả bạn

  3. mình tạo chọn pocketminr rồi luôn nhưg pocket ko đề phiên bản 1.12 . xong mình chọn đại xog vào ko hợp phiên bản . chỉnh phiên bản ở đâu

  4. Mình xài câu lệnh slapper nó hiện ra thế này là sao an unknown error occurred while attempting to perform this command

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *