23 thoughts on “💪Một buổi tập cơ lưng của VĐV Võ Văn Công (phần 1)

  1. Ở pull up tập chân cong sẽ k áp lực vào bụng xuống k hết và có rep ko ép bả vai xuống mik thấy anh này thua cả mấy ông ở chris heria vs cả calisthenicmovement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *