41 thoughts on “🇻🇳Top 10 meme countryhumans Vietnam p1

  1. Tôi xin góp í:
    -Tại sao cho Việt Nam mặc áo của bọn Khủng Bố Việt Tân,Tôi thấy bọn họ ko đáng làm ng Việt. Với lại họ đã đổi quốc tịch: VẬY THÌ TA CÓ TƯ CÁCH NÀO GỌI HỌ LÀ NG VIỆT NAM???

  2. 2:37 đó là chai nước mắm Nam Ngư mà…
    3:38 lại nước mắm Nam Ngư
    3:50 giờ mới thấy cái cuốc với cái búa nó lợi hại thế nào

  3. 3:30 Vietnamse It's by china attacks but Vietnamse take ! Nước Mắm Nam Ngư ! Vào face china ho gayyyyyyyy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *