29 thoughts on “《Tiktok Trung Quốc 》Lớp học nhảy múa bá đạo nhất tiktok

  1. 0:01 Mang chủng
    1:53 da wan kuan mian rap version
    3:35 Tâm lặng như nước
    4:34 Đào hoa tiếu
    5:34 Tam thốn thiên đường

  2. Vái thầy biên đạo luôn! Chủ yếu xem ông thầy múa là chính! Mấy bạn nữ phía sau có hay không không quan trọng! Dẻo một cách đáng kinh ngạc!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *