Iphone 6 hư màn hình có biểu hiện gì?

Số lượng người sử dụng iPhone ngày càng gia tăng, bởi thiết kế đẹp, hệ điều hành cho những tính năng tiện ích phục vụ cho người dùng. Tuy nhiên, gần đây có một số người gặp phải tình trạng màn hình iphone 6 thường gặp lỗi. Cùng tìm hiểu những tình trạng đó để đưa …